Proč podnikáme

Hospodářskou činnost nevnímáme pouze jako nástroj k docílení zisku nebo pozice – moci na trhu. Chápeme ji také, a především, jako službu partnerům v podnikání a potažmo i širšímu lidskému společenství. Právě při práci v přírodě, krajině, lese si můžeme více uvědomovat podstatnost a nepomíjitelnost hodnot základních a okrajovost témat poplatných době.

Vyjádřením životních názorů je pro nás právě i podnikání. Touhu po zachování svobody ve smyslu lidské důstojnosti, snahu nebýt konformní s nezdravými trendy dneška a respektování tradičních hodnot chceme promítnout do řešení každodenních úkolů.

Podnikání nepodléháme, bereme jej jako závazek a poděkování za vlohy nám darované.  Jsme si vědomi smyslu slov: „Práce je pro člověka, a ne člověk pro práci“.

I my máme svou odpovědnost za svět nás obklopující.