Proč podnikáme

Hospodářskou činnost nevnímáme pouze jako nástroj k docílení zisku nebo pozice – moci na trhu. Chápeme ji také, a především, jako službu partnerům v podnikání a potažmo i širšímu lidskému společenství. Právě při práci v přírodě, krajině, lese si můžeme více uvědomovat podstatnost a nepomíjitelnost hodnot základních a okrajovost témat poplatných době.

Vyjádřením životních názorů je pro nás právě i podnikání. Motivací naší práce je touha po svobodě, po zachování lidské důstojnosti, po hledání síly v různorodosti a rozvíjení osobních darů každého člověka. Nesnažíme se tedy být účelově konformní s dobou, být jiný je pro nás výzvou.

Podnikání nepodléháme, bereme jej jako závazek a poděkování za vlohy nám darované.  Jsme si vědomi smyslu slov: „Práce je pro člověka, a ne člověk pro práci“.

I my máme svou odpovědnost za svět nás obklopující.