Profil firmy

  • Správa nemovitostí
  • Zajištění pěstebních a těžebních prací při hospodaření v lese
  • Obchod s certifikovaným (FSC, PEFC) i necertifikovaným dřívím a lesními těžebními zbytky
  • Poradenství, odborné studie, znalecké posudky v režimu znalce jmenovaného krajským soudem, činnost odborného lesního hospodáře – LESNÍ PORADENSTVÍ

Dnes již ne zcela běžně používaný termín tvorba lesa dobře vystihuje historickou snahu lesních správců po dosažení  a zabezpečení  hospodářských cílů trvale nejvýhodnějších, při bezplatném využití přírodních zákonitostí a sil. Lesnickým umem je pak právě znalost regionálních stanovištních (růstových) podmínek a jejich účelné využití v pěstební praxi. Pouze odborník znalý místních specifik růstu a vlastností dřevní hmoty, jako rozhodné tržbonosné komodity lesních podniků a znalý aktuálních odbytových možností, může optimalizovat těžbu a manipulaci dříví.  Opíráme se o zkušenosti z lesní výroby a obchodu se surovým dřevem a výše uvedené doplňujeme schopností doporučit a zajistit vhodné výrobní technologie.

Certifikace spotřebitelského řetězce

 
PEFC Product Schedule   FSC Product Schedule