Profil firmy

  • komplexní správa lesa včetně zajištění práce odborného lesního hospodáře (více na www.lesniporadenstvi.cz)
  • obchod s certifikovaným (FSC, PEFC) i necertifikovaným dřevem a lesními těžebními zbytky
  • zajištění pěstebních a těžebních prací

Dnes již ne zcela běžně používaný termín tvorba lesa výborně vystihuje snahu lesních správců po dosažení  a zabezpečení  hospodářských cílů vlastníka lesa trvale nejvýhodnějších, při bezplatném využití přírodních zákonitostí a sil. Lesnickým umem je pak právě znalost regionálních stanovištních  růstových podmínek a jejich účelné využití v pěstební praxi. Úkolem lesníka není však jen poznání těchto specifik růstu a vlastností dřevní hmoty ve svěřeném lese, vlastností dřeva jako rozhodné tržbonosné komodity většiny lesních podniků, znalost a optimální volba technologií v lesní výrobě a dobrá orientace v platné legislativě a v obchodním světě. Skutečně moderní tvorba lesa je založena na lidských bytostech. Na člověku v lese pracujícím, les vlastnící, v lese bádajícím a studujícím, v lesním prostředí hledající oddych, krásno a transcendenci. Na člověku, který si v přírodě uvědomuje chaos svého života v kontrastu s řádem života. Tedy v souladu s přírodou spolutvořit les lidem dávající smysl. 

Certifikace spotřebitelského řetězce

 
PEFC Product Schedule   FSC Product Schedule